סדרת תדריכי עזר לבניית קורסים / סביבות למידה ופעילותכם ב Moodle 2.4 (מכון מופ"ת)

לרשותכם סדרת תדריכים המותאמת ל Moodle 2.4  

אנו מקוים שתיעזרו בהם בעת בניית קורסים / סביבות למידה ופעילותכם ב Moodle.

מאת: שרית כהן ורותי סלומון.

מכון מופ"ת

Click http://moodle-handbook.macam.ac.il/ link to open resource.