במרחב זה יעלו משאבים ופעילויות לקידום ההוראה, למידה והערכה בהבטים של תקשוב והכלה