במהלך השנה נלמד על החושים שלנו, עונות השנה ומאפייניהם ועוד