במרחב זה נסכם את כל הפעילות המתוקשבת וכן נצרף פעילויות מקוונות כמשימות בית.