מרחב ניסוי בהשתלמות מודל 2.5. במרחב זה אעלה פעילויות הקשורות לתקשוב.